EN FI SE
Close

Select your language:

Styrelse

Styrelse

Ulrich Boyer

Ulrich Boyer

Styrelseordförande sedan 2009

Född

1963

Utbildning

Masterexamen i nationalekonomi, CAU Kiel, Tyskland

Andra pågående uppdrag

Styrelseledamot i ECI East AB, Abmit Kivelmuh AB och Timba Holding AB samt styrelsesuppleant i ECI Media Management AB

Antal aktier

1 492 624

direkt

1 446 260

indirekt

46 364*

Bo Mattsson

Bo Mattsson

Styrelseledamot sedan 2016

Född

1960

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag

Styrelseledamot i Bemit AB och Nordnet AB. Styrelseordförande i Sticky AB och Tech Troopers AB. Styrelsesuppleant i Sturegatan 22 Kapitalförvaltning AB.

Antal aktier

151 216

P-O Westerlund

P-O Westerlund

Styrelseledamot sedan 2011

Född

1970

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag

Styrelsesuppleant i Abmit Kivelmuh AB

Antal aktier

416 169

direkt

398 699

indirekt

17 470*

Niclas Öhman

Niclas Öhman

Styrelseledamot sedan 2011

Född

1972

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag

-

Antal aktier

177 481

direkt

166 058

indirekt

11 423*

*Abmit Kivelmuh AB äger 99 850 aktier i Bolaget. Abmit Kivelmuh AB ägs i sin tur av Ulrich Boyer (23 217, vilket motsvarar cirka 46,4 procent), Fredrik Östgren (12 315 aktier, vilket motsvarar cirka 24,6 procent), P-O Westerlund (8 748 aktier, vilket motsvarar cirka 17,5 procent), Niclas Öhman (5 720 aktier, vilket motsvarar cirka 11,4 procent). Indirekt ägande innebär att aktierna ägs via ett bolag.