EN FI SE
Close

Select your language:

Pressmeddelanden

Ta del av unika branschinsikter och läs om Nepas och våra marknadsledande kunders internationella framgångar.

Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Nepa Pressroom

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEPA AB (PUBL)

Apr 27, 2017 08:00 CET

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83, 118 53 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 maj 2017; ·...

Read More

Svenska institutionella investerare förvärvar aktier i Nepa

Apr 6, 2017 17:56 CET

Ett antal aktieägare i Nepa AB, listat på Nasdaq First North, har tillsammans avyttrat 1 049 648 aktier, motsvarande 14,7 procent av antalet utestående aktier i bolaget. Köparna till aktierna är ett antal svenska institutionella investerare. Affären har genomförts på marknadskurs 95,00 kronor per aktie. Fyra aktieägare i Nepa, Ulrich Boyer, Fredrik Östgren, P-O Westerlund och Niclas...

Read More

Bokslutskommuniké Nepa AB (publ)

Mar 31, 2017 08:00 CET

Rekordstark försäljningstillväxt i fjärde kvartalet. KVARTAL 4, OKTOBER – DECEMBER 2016 · Nettoomsättningen ökade 25,3% till 55,2 (44,0) MSEK · Bruttoresultatet ökade 14,8% till 40,3 (35,1) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (2,8) MSEK · Periodens resultat uppgick till 0,6 (3,1) MSEK · Resultat per aktie uppgick till 0,07 (2,70) kronor HELÅRET, JANUARI – DECEMBER 2016...

Read More