EN FI SE
Close

Select your language:

Finansiella Rapporter & Kalender

Finansiella Rapporter

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Nepa Pressroom

Delårsrapport Q1 2016

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q3 2016

Bokslutskommuniké 2016

Årsstämma

Årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 31 maj 2017 kl. 16.00 i Nepas lokaler på Maria Skolgata 83 i Stockholm.

Kallelse Nepa årsstämma 2017

Fullmakt

Finansiell Kalender

31 maj 2017

Årsstämma 2017 (notera: nytt datum)

31 maj 2017

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

31 aug 2017

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2017

30 nov 2017

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2017

28 mar 2018

Bokslutskommuniké 2017