Aktien

Aktieinformation

Nepa AB (publ) är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn NEPA och ISIN-kod SE0008066302. Första dag för handel var den 26:e april 2016.

Ägarförteckning

De tio största aktieägarna per den 31 mars 2022Antal aktierInnehav & röster
Ulrich Boyer1 492 62419,0%
Elementa Fonder1 275 41316,2%
Swedbank Robur Microcap950 00012,1%
P-O Westerlund426 1695,4%
Aktia Nordic Microcap373 3124,7%
Alcur Select371 4184,7%
Cliens Kapitalförvaltning AB300 0003,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension (FV)227 8032,9%
Daniel Nilsson212 0002,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB (FV)206 6072,6%
Övriga aktieägare2 027 84025,8%
Summa aktier7 863 186100,0%