Aktien

Aktieinformation

Nepa AB (publ) är listad på Nasdaq First North med kortnamn NEPA och ISIN-kod SE0008066302. Första dag för handel var den 26e april 2016.

Ägarförteckning

De 10 största aktieägarna per den 31 december 2017 Antal aktier Innehav & röster
Ulrich Boyer 1 492 624 20.9%
Swedbank Robur Fonder 818 352 11.4%
Fredrik Östgren 696 178 9.7%
Didner & Gerge Small and Microcap 450 000 6,3%
AMF Aktiefond Småbolag 428 736 6.0%
P-O Westerlund 416 169 5.8%
JPMEL - Stockholm Branch 325 000 4,5%
Handelsbanken Fonder AB 308 292 4,3%
Hans Skruvfors 225 000 3.1%
Öhman Global Growth 219 780 3.1%
Övriga aktieägare 1 768 220 24,7%
Summa aktier 7 148 351 100.0%