Bolagsstämmor

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma 2020 kommer att avhållas den 20 maj 2020 på Bolaget huvudkontor i Stockholm, Maria Skolgata 83. Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019, består av Ulrich Boyer (ordförande Nepa AB), Karin Boyer (representerar Ulrich och Karin Boyers ägande), Magnus Skåninger (Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (Elementa) samt Fredrik Östgren. Tillsammans representerar valberedningen omkring 48,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas genom e-post valberedning@nepa.com alternativt på telefon 08 – 400 268 00.

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma 2019 avhölls onsdagen den 29 maj 2019 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83, 118 53 i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2019

 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma 2018 avhölls den 31 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2018

 

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma 2017 avhölls den 31 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2017