Bolagsstämmor

ÅRSSTÄMMA 2022

Årstämma 2022 avhölls den 19 maj 2022 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Valberedningen i Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2021, består av Katarina Bonde (ordförande Nepa AB), Ulrich Boyer (utsedd av Ulrich och Karin Boyers ägande), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur fonder), Marcus Wahlberg (utsedd av Elementa) och Niclas Öhman (utsedd av P-O Westerlund). Tillsammans utgör valberedningen omkring 52,7 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen kontaktas via epost till valberedning@nepa.com alternativt på telefon 08 –  400 268 00.

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma 2021 avhölls den 20 maj 2021 genom poströstning. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2021

 

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma 2020 avhölls den 20 maj 2020 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2020

 

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämma 2019 avhölls den 29 maj 2019 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2019

 

ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämma 2018 avhölls den 31 maj 2018 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2018

 

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma 2017 avhölls den 31 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Nedan återfinns samtliga dokument med anledning av stämman.

Årsstämma 2017