Finansiella rapporter & kalender

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 20 maj 2021

Årsstämma 2021 20 maj 2021

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2021 20 augusti 2021

Delårsrapport 1 juli– 30 september 2021 19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 18 mars 2022