Finansiella rapporter & kalender

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum

24 maj 2018 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

31 maj 2018 Årsstämma 2018

24 augusti 2018 Delårsrapport 1 april-30 juni 2018

23 november 2018 Delårsrapport 1 juli-30 september 2018

22 mars 2019 Bokslutskommuniké 2018