Finansiella rapporter & kalender

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum

29 maj 2019 Årsstämma 2019    

21 augusti 2019 Delårsrapport 1 april – 30 juni 2019       

21 november 2019 Delårsrapport 1 juli – 30 september 2019      

20 mars 2020 Bokslutskommuniké 2019

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue