Finansiella rapporter & kalender

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum

Bokslutskommuniké 2020 19 mars 2021

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021 20 maj 2021

Årsstämma 2021 20 maj 2021

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2021 20 augusti 2021

Delårsrapport 1 juli– 30 september 2021 19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 18 mars 2022

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue