Finansiella rapporter & kalender

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké 2021 18 mars 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022 19 maj 2022

Årsstämma 2022 19 maj 2022

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2022 19 augusti 2022

Delårsrapport 1 juli– 30 september 2022 18 november 2022

Bokslutskommuniké 2022 17 mars 2023