Ledningsgrupp

Fredrik Östgren

VD
Antal Aktier
696 178
Direkt 671 585 Indirekt 24 593*

P-O Westerlund

Vice VD & CFO
Antal Aktier
416 169
Direkt 398 699 Indirekt 17 470*

Niclas Öhman

CPO
Antal Aktier
177 481
Direkt 166 058 Indirekt 11 423*

Lindsay Parry

MD Nepa UK
Inga aktier. Innehar
28 598 optioner

Ken Peterson

MD Nepa US
Inga aktier. Innehar
78 632 optioner

Hans Skruvfors

CRO
Antal Aktier
225 000

Anna Widler

Head of Product Delivery
Antal Aktier
35 000

Thomas Berthelsen

Head of R&D
Antal Aktier
5 000

Elin Hedman

Head of HR
Antal Aktier
15 000

*Abmit Kivelmuh AB äger 99 850 aktier i Bolaget. Abmit Kivelmuh AB ägs i sin tur av Ulrich Boyer (23 217 aktier, vilket motsvarar cirka 46,4 procent), Fredrik Östgren (12 315 aktier, vilket motsvarar cirka 24,6 procent), P-O Westerlund (8 748 aktier, vilket motsvarar cirka 17,5 procent), Niclas Öhman (5 720 aktier, vilket motsvarar cirka 11,4 procent). Indirekt ägande innebär att aktierna ägs via ett bolag.