Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

FORTSATT STARK LÖNSAMHET OCH TILLVÄXT

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2021 · Nettoomsättningen ökade 17,0%, eller 18,8% valutajusterat, till 66,7 (57,0) Mkr · Bruttoresultatet ökade 26,8%, eller 29,1% valutajusterat, till 53,1 (41,9) Mkr · Rörelseresultatet förbättrades till 11,1 (5,9) Mkr · Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 ... Read more

Nepa AB utser valberedning

STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande analysföretag som erbjuder lösningar för att lyfta varumärke och försäljning genom ökad marknadseffektivitet, har fått en valberedning utsedd för företaget. Nepas fyra största aktieägare per den 30 september 2021 har i samråd med styrelsens ordförande Katarina Bond... Read more

Nepa selected by Svenska Spel for Brand Tracking- and Campaign Measurement program.

STOCKHOLM, Sweden (September 20th, 2021) - Nepa, a leading Consumer Research and analytics company, has been chosen by Svenska Spel Tur to implement and run a continuous brand tracking and campaign measurement program to help Svenska Spel Tur understand and develop its brands and monitor competitor performance on the S... Read more