Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

FORTSATT TILLVÄXT MED ÖKAT LÖNSAMHETSFOKUS

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER 2019 · Nettoomsättningen ökade 12,0%, eller 10,7% valutajusterat, till 70,5 (63,0) Mkr · Bruttoresultatet ökade 7,7%, eller 6,1% valutajusterat, till 54,0 (50,2) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -5,3 (-3,6) Mkr · Resultat för kvartalet uppgick till -6,2 (-2,9) M... Read more

Utser Ann-Christine Fick till CFO och Michael Wallin till ny IR-chef

STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande konsumentforsknings- och analysföretag som tillhandahåller lösningar för att stärka varumärken och försäljning genom ökad marknadsföringseffektivitet, har utsett Ann-Christine Fick till ny CFO och medlem av koncernledningen med omedelbar verkan. Ann-Christine Fick har... Read more

Global lifestyle and clothing brand GANT selects Nepa as brand tracking provider in all major markets

Understand and increase marketing effectiveness through deeper understanding of the market. STOCKHOLM, Sweden (Feb 4th, 2020) – Nepa, a leading Consumer Research and analytics company, providing insight solutions to drive brand and sales by increasing marketing effectiveness, has been chosen by GANT to implement and... Read more

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue