Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2020

Nepa AB (publ) har den 20 maj 2020 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslut avseende disposition av b... Read more

RESULTATFÖRSTÄRKNING UNDER FORTSATT TILLVÄXT

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2020 · Nettoomsättningen ökade 4,7%, eller 3,8% valutajusterat, till 69,4 (66,3) Mkr · Bruttoresultatet ökade 2,7%, eller 1,6% valutajusterat, till 52,2 (50,9) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-3,3) Mkr · Resultat för kvartalet uppgick till 0,4 (-3,6) Mkr ... Read more

Nepas årsredovisning för 2019 tillgänglig på hemsidan

28 april 2020 Nepas årsredovisning för 2019 tillgänglig på hemsidan STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande analysföretag som erbjuder lösningar för att lyfta varumärke och försäljning genom ökad marknadseffektivitet, har i dag gjort årsredovisningen för 2019 tillgänglig på hemsidan.   För ytterli... Read more

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue