Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2021

Nepa AB (publ) har den 20 maj 2021 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstä... Read more

REKORDOMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2021 · Nettoomsättningen ökade 3,1%, eller 5,3% valutajusterat, till 71,6 (69,4) Mkr · Bruttoresultatet ökade 3,0%, eller 5,8% valutajusterat, till 53,8 (52,2) Mkr · Rörelseresultatet förbättrades till 6,5 (-0,3) Mkr · Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 (0,4) ... Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEPA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslu... Read more

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue