Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

BRUTTORESULTATET ÖKADE MED 14 PROCENT, TILLVÄXT PÅ SAMTLIGA MARKNADER

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2019  · Nettoomsättningen ökade 9,1% till 70,8 (64,9) MSEK · Bruttoresultatet ökade 13,8% till 55,5 (48,8) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-1,2) MSEK · Periodens resultat uppgick till -0,4 (-1,7) MSEK · Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -... Read more

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2019

Nepa AB (publ) har den 29 maj 2019 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslut avseende disposition av b... Read more

BRUTTORESULTATET ÖKADE MED 19 PROCENT, FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2019  · Nettoomsättningen ökade 15,1% till 66,3 (57,6) MSEK · Bruttoresultatet ökade 19,1% till 50,9 (42,7) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (-5,1) MSEK · Periodens resultat uppgick till -3,6 (-5,7) MSEK · Resultat per aktie uppgick till, före utspädn... Read more