Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

Bokslutskommuniké Nepa AB (publ), Q4 2018

FORTSATT TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT UNDER 2018  FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2018 · Nettoomsättningen ökade 2,5% till 63,0 (61,4) MSEK · Bruttoresultatet ökade 5,5% till 50,2 (47,6) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (0,9) MSEK · Periodens resultat uppgick till -2,9 (0,8) ... Read more

Nepa har genomfört en riktad nyemission om 714 835 aktier och tillförs härigenom cirka 39,3 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATI... Read more

TILLVÄXT i BRUTTORESULTAT OM 24,5 PROCENT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2018 · Nettoomsättningen ökade 22,8% till 56,0 (45,6) MSEK · Bruttoresultatet ökade 24,5% till 41,2 (33,1) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-8,6) MSEK · Periodens resultat uppgick till -3,6 (-8,3) MSEK · Resultat per aktie uppgick till, före utspädni... Read more