Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

Nepas årsredovisning för 2021 tillgänglig på hemsidan

Nepas årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på hemsidan STOCKHOLM, Sverige – Nepa, ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring, har i dag gjort årsredovisningen för 2021 tillgänglig på hemsidan. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulrich Boyer, VD... Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEPA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nepa AB (publ), org.nr 556865-8883 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 09:00 i Bolagets lokaler på Maria Skolgata 83 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboke... Read more

STARK AVSLUTNING PÅ ETT STARKT ÅR

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER 2021 · Nettoomsättningen ökade 16,1%, eller 17,3% valutajusterat, till 78,7 (67,8) Mkr · Bruttoresultatet ökade 25,4%, eller 26,9% valutajusterat, till 63,1 (50,3) Mkr · Rörelseresultatet förbättrades till 10,7 (5,4) Mkr · Resultatet efter skatt uppgick till 10... Read more