Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

DET STARKASTE RÖRELSERESULTATET NÅGONSIN

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2020 · Nettoomsättningen ökade 2,9%, eller 3,2% valutajusterat, till 57,0 (55,4) Mkr · Bruttoresultatet ökade 0,6%, eller 1,0% valutajusterat, till 41,9 (41,6) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 5,9 (-13,9) Mkr · Resultat för kvartalet uppgick till 5,6 (-12,7) Mk... Read more

STÄRKER LÖNSAMHETEN OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2020 · Nettoomsättningen minskade 8,9%, eller 9,2% valutajusterat, till 64,6 (70,8) Mkr · Bruttoresultatet minskade 17,6%, eller 17,9% valutajusterat, till 45,7 (55,5) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (-0,4) Mkr · Resultat för kvartalet uppgick till 2,8 (-0,4) Mkr... Read more

Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2020

Nepa AB (publ) har den 20 maj 2020 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Beslut avseende disposition av b... Read more

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue