Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

Nepa har genomfört en riktad nyemission om 714 835 aktier och tillförs härigenom cirka 39,3 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATI... Read more

TILLVÄXT i BRUTTORESULTAT OM 24,5 PROCENT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2018 · Nettoomsättningen ökade 22,8% till 56,0 (45,6) MSEK · Bruttoresultatet ökade 24,5% till 41,2 (33,1) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -3,4 (-8,6) MSEK · Periodens resultat uppgick till -3,6 (-8,3) MSEK · Resultat per aktie uppgick till, före utspädni... Read more

Plantagen, europeisk detaljist, ingår partnerskap med Nepa kring kundupplevelse.

Butikskedjor och detaljister vänder sig till Nepas Consumer Science Platform för att skapa sig en konkurensfördel mot den lokala konkurensen. Stockholm  Nepas ledande Consumer Science platform erbjuder insikter inom kundupplevelse och optimering av marknadsföring. Nepa är stolta att kunna tillkännage ett nytt... Read more