Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden i vårt Pressrum.

Nepa Pressrum

BRUTTORESULTATET ÖKADE MARGINELLT I TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2019 · Nettoomsättningen minskade 1,1% till 55,4 (56,0) MSEK · Bruttoresultatet ökade 1,0% till 41,6 (41,2) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -13,9 (-3,4) MSEK · Periodens resultat uppgick till -12,7 (-3,6) MSEK · Resultat per aktie uppgick till, före utspäd... Read more

Nepa utser Mangold till likviditetsgarant

Nepa AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB (Mangold) till likviditetsgarant för Nepas aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 15 oktober 2019. Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant... Read more

Nepa byter VD i dotterbolag

Nepa AB (publ) har utsett Erik Enecker till ny VD för dotterbolaget Nepa USA Inc. Erik Enecker tillträder sin nya roll den 27:e september 2019 och efterträder Ken Peterson som lämnar företaget. Erik har en bred erfarenhet av vår industri och har haft flera ledande positioner inom Nepa genom åren, senast som prod... Read more

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue