Styrelse

Ulrich Boyer

Styrelseledamot sedan 2021
Födelseår, beroendeställning
Född 1963. Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning och erfarenhet
Masterexamen i nationalekonomi, CAU Kiel, Tyskland. VD & grundare MediaTaktik. VD Nordisk Media Analys. Grundare ECI Media Management.
Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Bintess AB, Invest AB and ECI Media Management AB. Board member of Abmit Kivelmuh AB and Timba Holding AB as well as board alternate of ECI Media Management AB
Aktieinnehav
1 492 624 (1 446 260 direkt, 46 364 indirekt*)

Katarina Bonde

Styrelseordförande sedan 2021
Födelseår, beroendeställning
Född 1958. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning och erfarenhet
Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH, Ekonomistudier Stockholms Universitet, Enologi University of California Davis.
Andra pågående uppdrag
Ordförande Mentimeter AB, Reason Studios AB, Flatfrog Laboratories, Ledamot Mycronic AB, Stillfront AB, Opus Group AB.
Aktieinnehav
-

Dan Foreman

Styrelseledamot sedan 2022
Födelseår, beroendeställning
Född 1974. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning och erfarenhet
Kandidatexamen inom psykologi och matematik, University of Leicester, England
Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i ZI Group Limited och i Bakamo Limited. Styrelseledamot i VST Ltd, Dalia GmbH, Veylinx B.V., MindProber, SA, Phebi Ltd
Aktieinnehav
-

Andreas Bruzelius

Styrelseledamot sedan 2020
Födelseår, beroendeställning
Född 1979. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning och erfarenhet
Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och University of Michigan, Ross School of Business
Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i Amaroq Invest AB
Aktieinnehav
3 734

Anne Årneby

Styrelseledamot sedan 2022
Födelseår, beroendeställning
Född 1963. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare
Utbildning och erfarenhet
Civilekonom, Linköpings Universitet och MBA från London Business School
Andra pågående uppdrag
Senior Advisor på Nordic Morning Group samt styrelseledamot i Svenska Spel, Rolling Optics Holding, Tumba bruk och Fabege
Aktieinnehav
-

*Abmit Kivelmuh AB äger 99 850 aktier i Bolaget. Abmit Kivelmuh AB ägs i sin tur av Ulrich Boyer (23 217, motsvarande cirka 46,4 procent), Fredrik Östgren (12 315 aktier, motsvarande cirka 24,6 procent), P-O Westerlund (8 748 aktier, motsvarande cirka 17,5 procent), Niclas Öhman (5 720 aktier, motsvarande cirka 11,4 procent). Indirekt ägande innebär att aktierna ägs via ett bolag.