Styrelse

Ulrich Boyer

Styrelseordförande sedan 2009, beroende
Född
1963
Utbildning och erfarenhet
Masterexamen i nationalekonomi, CAU Kiel, Tyskland. VD & grundare MediaTaktik. VD Nordisk Media Analys. Grundare ECI Media Management.
Andra pågående uppdrag
Styrelseledamot i ECI East AB, Abmit Kivelmuh AB och Timba Holding AB samt styrelsesuppleant i ECI Media Management AB
Aktieinnehav
1 492 624
Direkt 1 446 260 Indirekt 46 364*

Bo Mattsson

Styrelseledamot sedan 2016, oberoende
Född
1960
Utbildning och erfarenhet
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare VD och grundare Cint, Vice VD Nordnet, Vice VD Swedbank Markets.
Andra pågående uppdrag
Styrelseordförande i Sticky AB och Tech Troopers AB, styrelseledamot i Bemit AB samt styrelsesuppleant i Sturegatan 22 Kapitalförvaltning AB
Aktieinnehav
106 681

P-O Westerlund

Styrelseledamot sedan 2011, beroende
Född
1970
Utbildning och erfarenhet
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Head of M&A and IR, A-Com, VD & grundare Intellectual Capital Sweden.
Andra pågående uppdrag
Styrelsesuppleant i Abmit Kivelmuh AB
Aktieinnehav
416 169
Direkt 398 699 Indirekt 17 470*

Niclas Öhman

Styrelseledamot sedan 2011, beroende
Född
1972
Utbildning och erfarenhet
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare doktorand och projektledare på Handelshögskolan i Stockholm.
Andra pågående uppdrag
-
Aktieinnehav
177 481
Direkt 166 058 Indirekt 11 423*

Simon Hay

Styrelseledamot sedan 2017, oberoende
Född
1964
Utbildning och erfarenhet
BA, Human Geography, University of Reading. Idag VD Outra. Tidigare VD dunnhumby , Chef kundservice Tesco.
Andra pågående uppdrag
VD Outra, Förtroendeman i The Brain Tumour Charity
Aktieinnehav
-

Fredrik Östgren

Styrelseledamot sedan 2017, beroende
Född
1981
Utbildning och erfarenhet
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Seniorkonsult Nordisk Media Analys, Utvecklare Interfolio.
Andra pågående uppdrag
-
Aktieinnehav
696 178
Direkt 671 585 Indirekt 24 593

Jan Carlzon

Styrelseledamot sedan 2018, oberoende
Född
1941
Utbildning och erfarenhet
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare VD SAS, VD Linjeflyg, VD VIngresor, Styrelseordförande Ledstiernan.
Andra pågående uppdrag
-
Aktieinnehav
3 900

Kristin Luck

Styrelseledamot sedan 2019, oberoende
Född
1972
Utbildning och erfarenhet
Bachelor of Science in Journalism, University of Oregon
Andra pågående uppdrag
Owner of growth/M&A consultancy, ScaleHouse
Aktieinnehav
-

*Abmit Kivelmuh AB äger 99 850 aktier i Bolaget. Abmit Kivelmuh AB ägs i sin tur av Ulrich Boyer (23 217, motsvarande cirka 46,4 procent), Fredrik Östgren (12 315 aktier, motsvarande cirka 24,6 procent), P-O Westerlund (8 748 aktier, motsvarande cirka 17,5 procent), Niclas Öhman (5 720 aktier, motsvarande cirka 11,4 procent). Indirekt ägande innebär att aktierna ägs via ett bolag.

This website uses cookies. We use cookies to make our website work better and improve your online experience. By continuing to browse this website you accept the use of cookies, read more about cookies and our policy.

Continue