EN FI SE
Close

Select your language:

Pressmeddelanden

Ta del av unika branschinsikter och läs om Nepas och våra marknadsledande kunders internationella framgångar.

Pressmeddelanden

Vi förser dig med korrekt och aktuell information om Nepa, vår verksamhet, och Nepa aktien. Varmt välkommen att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden.

Nepa Pressroom

Oriflame väljer Nepa som insiktspartner för global varumärkesutveckling

Jun 28, 2017 08:00 CET

Framgångsrika varumärken har en gemensam nämnare – de vet hur varumärket ska utvecklas för att verkligen leverera. Oriflame har valt att samarbeta med Nepa för att hitta och tolka trender samt att förstå kunders och konkurrenters behov och beteenden. Uppdraget utförs parallellt i 10 länder. "Vi är stolta över att få jobba med det här strategiskt...

Read More

Kommuniké från Nepa AB (publ) årsstämma 2017

May 31, 2017 18:42 CET

Nepa AB (publ) har den 31 maj 2017 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.  Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för...

Read More

Delårsrapport Nepa AB (publ) Q1 2017

May 31, 2017 08:00 CET

TJUGOSEX PROCENT TILLVÄXT I FÖRSÄLJNING OCH BRUTTOVINST FÖRSTA KVARTALET, JANUARI – MARS 2017 · Nettoomsättningen ökade 25,9% till 51,1 (40,5) MSEK · Bruttoresultatet ökade 25,7% till 38,3 (30,5) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-2,0) MSEK · Periodens resultat uppgick till -5,5 (-3,2) MSEK · Resultat per aktie uppgick till -0,77 (-0,69) kronor VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER...

Read More